De VPPN.

De VPPN was een op de piercingbranche gerichte vakorganisatie. Een van de doelstellingen was het beschermen van de consument voor gezondheidsrisico's.

De VPPN was een kleine vereniging, maar ondanks dat speelde hij toch een belangrijke rol. Een belangrijke taak van de vereniging was die van gesprekspartner van de overheid en (publieke) instanties. Hierbij werden met name de beroepsbelangen van de piercer en de gezondheidsbelangen van de consument behartigd. De vereniging is in 2014 opgeheven. Inmiddels is de stichting beter piercen opgericht. Deze stichting is opgericht om de belangenbehartiging te kunnen handhaven. Daarnaast richt ze zich meer op kennisoverdracht.

logo vppn

 

 

  • De VPPN is een op de piercingbranche gerichte vakorganisatie.
  • Een van de doelstellingen is het beschermen van de consument voor gezondheidsrisico's.
logo
Studio Roscher VPPN

Sânpaed 9, 9024 EC Weidum

tel. 058-2159686/ 06-24234324

Contact