De richtlijnen.

Als mede oprichter van de VPPN leefde ik uiteraard de richtlijnen van deze beroepsvereniging na, deze richtlijnen zijn een wat verder aangescherpte versie van de richtlijnen zoals de LCHV die ontwikkeld heeft. Het grote verschil zit in de hoger gestelde eisen wat betreft het steriel werken. De LCHV richtlijn geldt als minimaal verplichte eis.

De warenwet schrijft ook voor dat ons handelen getoetst wordt door de GGD, die bij goed gevolg een vergunning afgeeft. Uiteraard ben ik ook getoetst en heb ik de vereiste vergunning. Tegenwoordig vindt deze toetsing eens in de drie jaar plaats.

Je kan op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl kijken of de studio van jou keuze de vereiste vergunning heeft.

ogen

 

 

  • Het LCHV is de organisatie die de richtlijnen beheert.
  • De richtlijnen zijn in digitale vorm te raadplegen op de site van de rivm.
  • Ik ben betrokken bij het overleg over de richtlijnen met de overheid.
  • Uiteraad heb ik de vereiste vergunning.
  • pinlogo
    Helaas heb ik geen pin mogelijkheid.
logo
Studio Roscher Richtlijnen

Sânpaed 9, 9024 EC Weidum

tel. 058-2159686/ 06-24234324

e-mail: info@roscher.nl